Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

III. Uluslararası Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu

Tümü

Duyuru

Değerli Bilim İnsanları, Uzmanlar ve Katılımcılar,

Sizleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesinin 19-21 Eylül 2019 tarihleri arasında Kahramanmaraş/Türkiye’de düzenleyeceği “Akdeniz Ormanlarının Geleceği; Sürdürülebilir Toplum ve Çevre” temalı III. Uluslararası Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu’na katılmaya davet ediyoruz. 

Orman ekosistemleri, odun ve odun dışı orman ürünleri üretme, biyolojik çeşitliliği koruma, iklim düzenleme, küresel ısınma ve olası olumsuz etkileri önleme, su üretimi, toprak ve su koruma, kent yaşamını destekleme, kırsal kalkınma, rekreasyon olanağı yaratma, av ve yaban hayatı geliştirme, toplum sağlığını ve kültürel değerleri koruma gibi pek çok işlevi bulunan bir varlıktır. Bu açıdan Akdeniz ormanları potansiyel kaynakları itibariyle hem ulusal hem de küresel ölçekte büyük bir öneme sahiptir. Akdeniz ormanlarının ve ormancılığının gelecekteki rolü düşünüldüğünde; bu kaynakların sunduğu hizmetlerden kesintisiz bir şekilde yararlanılabilmesi için yetiştirme, koruma, faydalanma ve bu faaliyetlerin izlenmesi konularında yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemi de ortaya çıkmaktadır.

Bu sempozyumda bilim insanları, uzmanlar, sivil toplum örgütleri ve uygulayıcıların öncelikli olarak Orman ve çevre odaklı sürdürülebilirliğin sağlanması için belirlenen alanlardaki (Orman ve çevre, sürdürülebilir arazi yönetimi, ormancılık politikaları ve kurumsal kalkınma, orman yönetimi ve korunması, orman ürünleri ve hizmetleri,  Dağlar ve su havzaları, şehir ve şehir çevresindeki ormancılık, tarımsal ormancılık, kuraklığın etkilerinin azaltılması ve arazi degradasyonun değerlendirilmesi vb) sorunlara çözüm olarak, bilimsel yaklaşımlar ortaya konulacaktır.

I.’si 26-28 Ekim 2011 tarihinde KSÜ Orman Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu'nun II.'si 22-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenmiştir. III.'sü uluslararası ölçekte ve İstiklal madalyası sahibi bir kent olan Kahramanmaraş'ta 05-07 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan bu sempozyumda, Akdeniz ormancılığı özelinde ve diğer doğal ekosistemlerin karşı karşıya olduğu ekolojik, ekonomik, teknik, yönetsel ve sosyal sorunların ortaya konulması ve çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmıştır.

Kahramanmaraş