Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

III. Uluslararası Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu

 

Değerli Bilim İnsanları, Uzmanlar ve Katılımcılar,

Sizleri, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesinin 03-05 Ekim 2019 tarihleri arasında Kahramanmaraş/Türkiye’de düzenleyeceği “Akdeniz Ormanlarının Geleceği; Sürdürülebilir Toplum ve Çevre” temalı III. Uluslararası Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu’na katılmaya davet ediyoruz. 

Birincisi 26-28 Ekim 2011 tarihinde KSÜ Orman Fakültesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu'nun ikincisi 22-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından düzenlenmiştir. Üçüncüsü ise uluslararası ölçekte ve İstiklal madalyası sahibi bir kent olan Kahramanmaraş'ta 03-05 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Orman ekosistemleri, odun ve odun dışı orman ürünleri üretimi, biyolojik çeşitliliği koruma, iklim düzenleme, küresel ısınmayı önleme, su üretimi, toprak ve su koruma, kent yaşamını destekleme, kırsal kalkınma, rekreasyon olanakları sunma, av ve yaban hayatı geliştirme, toplum sağlığını ve kültürel değerleri koruma gibi pek çok işlevi bulunan alanlardır. Bu açıdan Akdeniz, ormanları dağlık alanları ve potansiyel kaynakları ile hem ulusal hem de küresel ölçekte büyük bir öneme sahiptir. Akdeniz orman ve dağ ekosistemlerinin sürdürülebilirliği ve bu kaynakların sunduğu hizmetlerden kesintisiz bir şekilde yararlanılabilmesi için üretim, koruma, kullanma, yönetim ve izleme konularında yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmalarının önemi de ortaya çıkmaktadır.

Bu sempozyum;  bilim insanları, uzmanlar, sivil toplum örgütleri ve uygulayıcıların öncelikli olarak orman ve çevre odaklı sürdürülebilirliğin sağlanması için orman ve çevre, sürdürülebilir arazi yönetimi, ormancılık politikaları ve kurumsal kalkınma, orman yönetimi ve korunması, orman ürünleri ve hizmetleri,  dağlar ve su havzaları, şehir ve şehir çevresindeki ormancılık, tarımsal ormancılık, kuraklığın etkilerinin azaltılması ve arazi degradasyonun değerlendirilmesi vb konularda sorunlar ve çözüm önerilerinin bilimsel bir ortamda tartışılmasına imkan sağlayacaktır. Bu sempozyumda, Akdeniz ormancılığı özelinde ve diğer doğal ekosistemlerin karşı karşıya olduğu ekolojik, ekonomik, teknik, yönetsel ve sosyal sorunların ortaya konulması ve çözüm önerilerinin tartışılması amaçlanmaktadır.

III. Uluslararası Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu’na yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür ederiz.

Sizleri 03-05 Ekim 2019 tarihleri arasında Kahramanmaraş'ta misafir etmekten mutluluk duyacağız.

Sempozyum ile ilgili detaylı bilgiler sempozyum web sitesinde yer almaktadır.

Düzenleme kurulu adına,

Prof. Dr. Hasan SERİN (Dekan)

Doç. Dr. Turgay DİNDAROĞLU (Dekan Yrd.)

Dr. Öğr. Üyesi Şule KISAKÜREK (Dekan Yrd.)Etkinlik Takvimi

Kahramanmaraş Tanıtım

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı