Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

III. Uluslararası Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu


Bildiri özet gönderimi başlangıç tarihi

01 Nisan 2019

Bildiri özetlerinin kabullerinin ilanı

15 gün içinde

İndirimli kayıtlar için son tarih

15 Ağustos 2019

 06 Eylül 2019

Bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih

15 Eylül 2019

Kayıt ücretini ödemek için son tarih

25 Eylül 2019

Sempozyum tarihi

03-05 Ekim 2019

Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih

30 Ekim 2019

Özet kitapçık yayınlanma tarihi

05 Kasım 2019

Tam metin kitapçığı yayınlanma tarihi

30 Kasım 2019