Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

III. Uluslararası Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu

SEMPOZYUM BİLDİRİLERİ HAKKINDA 

Gönderilen tüm bildiriler (özetler veya tam metin), iki yetkili hakem tarafından gözden geçirilecektir. Sempozyumda kabul edilen özetler özet kitapta yayınlanacak, kabul edilen tam metinler bildiri kitabında yayınlanacaktır. Eğer arzu edilirse bildiriler Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi olan "Turkish Journal of  Forest Science" dergisinde yayın sürecine girebilir ve kabul edilmesi halinde yayınlanabilir.

Sempozyum Akademik Teşvik Yönetmeliği kurallarına uygundur.

Sempozyum Doçentlik kriterlerinde yer alan "Uluslararası Bilimsel Toplantı" tanımına uygundur.

Sempozyum dili:
Özetler ve tam metinler  İngilizce yada Türkçe olarak gönderilebilir. 

Sunum dili Türkçe veya İngilizce olabilir.


Öncelikle bildiriler özet olarak sisteme yüklenmelidir. Özet kitapçığı sempozyumdan 1 ay sonra basılacak ve PDF formatında sisteme yüklenecektir.
Sempozyumda sunulan bilidirilerden isteğe bağlı tam metin olarak bildiriler kitapçığında yayınlanmasını isteyenler için sempozyumdan sonra belirlenen tarihihe kadar tam metinler sisteme sisteme yüklenmelidir.
Tam metin bildiriler sempozyumdan 2 ay sonra sistem üzerinden yayınlanacaktır.

Bütün bildiriler hakem incelemesinden geçirilmektedir. Bildiri değerlendirme süreci aşağıda belirtilen üç seçenekten birisiyle sonuçlanmaktadır.

Bildiri;

1-Olduğu gibi kabul edilebilir

2- Düzenlendikten sonra kabul edilebilir

3- Tamamıyla reddedilebilir.


KAYIT ÜCRETİ

Türk Katılımcılar İçin erken kayıt        (15.08.2019): 300 TL

                                                            (06.09.2019)

Türk Katılımcılar İçin geç kayıt           (25.09.2019): 400 TL


* En fazla iki bildiri tek bir konferans ücreti ödemesiyle sunulabilir. Bildiri sunum tipi (oral veya poster) yazarın tercihine ve bilim kurulu kararına bağlıdır.

**Sempozyum kayıt masasında ödeme alınmayacaktır. Tüm ödemeler banka aracılığıyla kabul edilmektedir.

KAYIT ÜCRETİ HESAP NUMARASI:

BANKA ADI: Ziraat Bankası

HESAP NO: 88890979-5001

HESAP ADI: KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

IBAN: TR44 0001 0025 8588 8909 7950 01

***Lütfen banka havalenize IMFES2019'u ve bildiri ID numarasını belirten bir not ekleyin.
****Her yazarın katılım sertifikası alabilmesi için kayıtlı olması gerekir.

Ödeme yapıldıktan sonra Kayıt Formu linkine tıklanmalı ve istenilen bilgiler doldurularak online olarak gönderilmelidir. Yada sağ kolonda yer alan "Kayıt Formu" bilgisayara indirilip doldurulduktan sonra imfes2019@gmail.com adresine gönderilmelidir. 

SAYILARLA ÜNİVERSİTEMİZ

37744

Öğrenci

98928

Mezun

1272

Akademik Personel

1256

İdari Personel

272

Aktif Program

30

Öğretim Elemanı Başına Öğrenci

157869

Kütüphane Kaynağı