Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

III. Uluslararası Akdeniz Orman ve Çevre Sempozyumu

KONULAR

Orman ve Toplum

Biyoçeşitlilik kuraklık ve iklim değişikliği

Orman ve su ilişkileri

Orman ekosistemleri, planlama ve yönetimi

Biyokütle ve yenilenebilir enerji

Ormanların sağlığı ve izlenmesi

Orman yangınları

Doğal çevre ve peyzaj

Orman ürünleri ve endüstri

Toprak verimliliği

Arazi ve su kullanımı

Bitkisel ve hayvansal üretim

Doğal kaynaklar ve çevre ekonomisi

Jeoloji ve coğrafya

Diğer ilgili konular